¿Que és la mesoterapia i palicació?

És un tractament mèdic que consisteix en la introducció de producte mitjançant una agulla.

Aquest tractament pot esser a nivell facial o corporal.

A nivell facial s'utilitza sobre tot per donar molta més hidratació i lluminositat a la pell.

I a nivell corporal s'utilitza per la correcció d'estries, per la eliminació de cel.lulitis, per la el.liminació de greix localitzat, per la flacidessa, entre d'altres.

Fins i tot s'utilitza per aliviar el dolor localitzat.

¿Per a qui està indicat?

 

Per a qualsevol persona que vulgui sentirse millor.