¿Que és el plasma?

El plasma és la part liquida de la sang, linfa, líquid intersticial i cefalorraquidi desprovist de cèl.lules; està format per aigua, proteínes, glúcids i lípids majoritariament.

¿Tècnica?

El plasma s'extreu de la mateixa pacient, lo que fem és se li treu sang a la pacient, aquesta síntrodueix a una centrifugadora on separa el plasma de la resta de components, i posteriorment el plasma sínjecta a la zona a tractar.

Aquest tractament està indicat per atacar els factors d'envelliment, o per enrriquir la pell amb els millors nutrients antioxidants.

¿Per a qui està indicat?

Per a qualsevol persona de qualsevol edat que vulgui una pell més radiant.